Välj:    Hem | Om mig | Hälsoinfo |    In English In English
XJE

Oväntat om... mobilstrålning


Slutsatserna i artikeln (ju fler basstationer ju lägre strålning) har jag ej sett nämnas i något media och eftersom det är raka motsatsen till rådande uppfattning, så tycker jag det är en bra information för er.

Jag har kommit fram till mina slutsatser genom att läsa nedannämnda URL och sen applicera allmänna kunskaper i fysik och elektronik. Eftersom två oberoende experter verifierat riktigheten, så har jag ganska säkert ej tänkt fel.

Jag jobbar ej i mobiltelefonindustrin eller hos någon mobiloperatör, ej heller har jag släktingar eller anhöriga som gör det. Har ej heller aktier i sådana företag. Jag vill ha informationen spridd för att minska risken för ohälsa för allmänheten och mig själv.


KRÄV BASSTATION NÄRA DIG

Påstående

Om man för säkerhets skull vill hålla nere den strålning man utsätts för från mobiltelefonisystem, skall man se till att ha en GSM/3G basstation i närheten, ju närmare desto bättre. Detta påstående kan först tyckas paradoxalt, men det är en följd av dels att kommunikationen är dubbelriktad och dels att mobiltelefonsystemen är gjorda för att spara på batterierna.

Bakgrund

En radio- eller TV-mast strålar ut massor med effekt (typ 10 000 W - 500 000 W), en GSM- eller 3G-mast oerhört mycket mindre (typ 20 W). En basstation som bara skall täcka ett litet område, t ex inomhus eller ett köpcentrum, strålar bara 0.1 - 2 W, d v s inte mer än din egen mobil.

En TV-mast sänder bara, och får bättre täckning ju högre effekt den strålar ut. En GSM/3G-mast skall både sända och ta emot. Det den skall ta emot är det som sänds från en mobiltelefon, och denna kan ej sända med hög effekt för då skulle batteritiden bli orimligt kort. Det är ingen finess om basstationen sänder med hög effekt för att nå långt om signalen på återvägen ej når fram. Därför är det ingen hög uteffekt från basstationen, det ger ej längre tvåvägs räckvidd.

En mobiltelefon för GSM sänder med max effekt 1W eller 2W men för att spara på batteriet, och även av signaltekniska skäl, dras effekten ner om man har nära till basstationen, den kan gå ner till under 0.01 W. Mobiltelefoner och basstationer för 3G har 8 gånger lägre max effekt än de för GSM.

Du utsätter dig för högre strålningsnivåer från de mobiltelefoner som finns i närheten än från en basstation, om avståndet till basstationen är mer än 3 gånger längre än avståndet till närmsta mobiltelefon. Den tekniska förklaringen är att strålningsintensiteten från en sändare är omvänt proportionell mot avståndet i kvadrat. Om du själv använder en mobil blir dess strålning helt dominerande (upp till en miljon gånger kraftigare). Så det är bra om dessa mobiler sänder med låg effekt. Det gör de om det är nära till en basstation. Även basstationen drar ner sin effekt om den sänder till en mobil som är nära.

Utomhus kan man för GSM med 1 W nå maximalt 35 km. Vid 10 km borde 0.1 W räcka precis, men man vill ha lite marginal, så det blir närmare 1 W även vid 10 km. Vid 3 km blir det sen 0.1 W, vid 1 km 0.01 W, vid 300 m 0.001 W. Inomhus måste effekten ovan ökas lika mycket som väggarna dämpar. Ett typiskt värde för betong/tegel kan vara 10 ggr (uppmätt för LTH:s lokaler), trähus ger mindre dämpning. Hus med metallfasad kan ge 100 till 1000 ggr dämpning och där bör man därför ha en basstation inne i huset för att undvika att mobilen sänder med full effekt, eller bör man vara nära ett fönster när man telefonerar.

En mycket approximativ uppskattning av uteffekten som mobilen behöver sända med vid samtal kan man få genom att titta på signalstyrkeindikatorn för den mottagna signalen. Om det är en 5-gradig skala så:

Risker

Är ovanstående strålningsnivåer farliga? Akut är de det inte, folk dör inte av ett mobilsamtal. Men det skulle kunna finnas långsiktiga effekter, som tar lång tid att verifiera. Innan effekterna är fastslagna kan vetenskapen inte med säkerhet utesluta risken för skador. Och om det blir skador, kan man vara säker på att de blir mindre ju kortare tid man telefonerar och ju lägre effekt mobilen strålar med. Som vi sett ovan behövs bara 1/10-del så mycket uteffekt om basstationen finns 300 m bort i st.f. 1 km bort. Vid 100 m blir det bara 1/100-del.

Budskap

Av försiktighetsskäl är det bra om man sänker strålningsnivåerna, och det gör man genom att se till att ha en basstation i närheten. Det är synd att folk tror att det är tvärt om, och dessutom oroar sig om det finns en basstation nära. Övergång från GSM till 3G med sina lägre effekter och kortare avstånd skulle också minska riskerna, ej förvärra dem.

Om man skall välja mellan dagens system med relativt få basstationer och därmed hög max uteffekt eller ett system med betydligt fler basstationer och lägre uteffekt, så säger försiktighetsprincipen att man skall välja det senare, då risken för ohälsa är klart lägre och det i övrigt är minst lika bra.

Referenser

Texten ovan är granskad och befunnen med rimlig noggrannhet tekniskt korrekt av såväl en mobiltelefonkonstruktör som av SSI (Statens strålskyddsinstitut). Det finns utförlig info om strålningsnivåer runt basstationer i "Exponering för radiofrekventa fält och mobiltelefoni".Välj:    Hem | Om mig | Hälsoinfo |    In English In English
XJE Sidan senast ändrad 2003-04-06. Ursprungligen skriven 2003-04-06.
Epost: Jan.Engvald`at`xje.se   (byt `at` mot @).
Copyright © 2003 Jan Engvald. Får kopieras med angivande av källan.