Filosoficirkeln

Filosoficirkeln arrangerar föreläsnings- och diskussionsverksamhet med tvärvetenskaplig inriktning, men lägger tyngdpunkten på filosofin som övergripande disciplin och alla vetenskapers moder. Vikt lägges vid dialog, social gemenskap och kunskapens förankring i livet. Filosoficirkeln strävar efter helhetsperspektiv på tillvaron och framhäver forskningens konsekvenser för människa och miljö.

I 44 terminer, mer än 600 gånger, har Arno Werner lyckats locka så attraktiva föreläsare till tisdagsföreläsningarna i universitetsaulan att den vanligtvis blir fullsatt av åhörare. För detta har Arno fått Lunds kommuns kulturpris hösten 98. Tyvärr dog han sedan redan under påsken 99. Men hans skapelse, filosoficirkeln, verkar ha sådan livskraft att den lever vidare. Åke Samuelsson håller här ett minnestal över Arno Werner. Från ht99 heter det nu Den nya filosoficirkeln och ansvaret ligger på "Kollegiet för Filosoficirkeln i Lund", liksom tidigare i samarbete med Folkuniversitetet och Lunds Universitet.


Epost: Jan.Engvald`at`xje.se
(byt `at` mot @)
Till startsidan för Föredrag i Lund