Vårterminen 2006

TILLIT, TRO OCH TVIVEL


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via RealVideo!


24 jan
Paneldiskussion om temat tillit, tro och tvivel.
Fil med endast ljud: MP3 13 MB .
Germund Hesslow, Gunnar Broberg, Samuel Rubensson och David Andersson

31 jan
Kan vi lita på de intellektuella? Exempel från 1900-talet.
Fil med endast ljud: MP3 7 MB
Svante Nordin

7 febr
Pedagogik: Att tro på metoder eller använda sin kunskap.
Fil med endast ljud: MP3 9 MB
Lennart Svensson

14 febr
Om tillit.
Fil med endast ljud: MP3 14 MB
Peter Sylwan

21 febr
Trons funktion och dysfunktion.
Fil med endast ljud: MP3 11 MB
Jan Hjärpe

28 febr
Gudarnas återkomst; Nyhedendom och konstruktion av etnisk identitet under 1900-talet.
Fil med endast ljud: MP3 10 MB
Fredrik Gregorius

7 mars
Universum - var går gränsen för vad vi kan veta?
Lokal: Edens hörsal
Fil med endast ljud: MP3 15 MB
Bilder
Lars Bergström

14 mars
Vänskapen mellan det privata och offentliga: En tillitens historia.
Lokal: Edens hörsal
Fil med endast ljud: MP3 9 MB
Eva Österberg

21 mars
Filosofi och ideologi, en problematisk samexistens. Exemplet liberalism.
Lokal: Edens hörsal
Fil med endast ljud: MP3 8 MB
Lena Halldenius

28 mars
Arthur Schopenhauer: Mannen utan tro som litade på tvivel.
Lokal: Edens hörsal
Fil med endast ljud: MP3 11 MB
Björn Merker

4 april
Sant eller falskt? Vittnespsykologin som hjälpmedel i domstolar.
Lokal: Edens hörsal
Nils Wiklund
Inställt p.g.a. sjukdom

11 april
Övertygande bilder - om det olämpliga i att tro på det man ser.
Lokal: Edens hörsal
Fil med endast ljud: MP3 10 MB
Björn Fritz

18 april
Kan vi lita på informationen i det offentliga rummet?
Lokal: Edens hörsal
Inger Larsson
Ej godkänd för sändning

25 april
Språket som verktyg för samarbete.
Lokal: Edens hörsal
Fil med endast ljud: MP3 10 MB
Peter Gärdenfors

2 maj
Om förhållandet mellan information, kunskap och handling under 1900-talets politiskt orsakade katastrofer.
Lokal: Edens hörsal
Fil med endast ljud: MP3 12 MB
Kristian Gerner

9 maj
Tolkningsföreträde och kön.
Lokal: Edens hörsal
Fil med endast ljud: MP3 11 MB
Lisbeth Larsson

16 maj
Karneval (se video med karnevalståget ) den 19-21 maj: Ingen filosoficirkel.

23 maj
Om lögnen.
Lokal: Edens hörsal
Fil med endast ljud: MP3 16 MB
Yrsa Stenius


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) I LUNDS UNIVERSITETS AULA ELLER EDENS HÖRSAL

FÖR MER INFO: lundsfilosoficirkel@folkuniversitetet.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kollegiet för Filosoficirkeln och Lunds Universitetet


Till startsidan för Föredrag i Lund Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
LDC startsida   Epost: Jan.Engvald`at`ldc.lu.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo