Vårterminen 2008

HUR SKALL VI FÖRSTÅ VÅR OMVÄRLD?


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via RealVideo!


Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen vårterminen 2008

22 jan
Anders Piltz
Den starkaste driften: vilja höra samman
Fil med endast ljud: MP3 16 MB

29 jan
Uno Lindberg
Molekylärbiologin och synen på livet
Fil med endast ljud: MP3 15 MB
Powerpoint-presentation.

5 febr
Peter Gärdenfors
Samarbetets betydelse för språkets utveckling
Fil med endast ljud: MP3 13 MB
Powerpoint-presentation.

12 febr
Nils Uddenberg
Den nya bilden av människan
Fil med endast ljud: MP3 14 MB

19 febr
Erik Moberg
Från forntidens Egypten till dagens Sverige – statliga våldsmonopol under 5000 år
Fil med endast ljud: MP3 14 MB

26 febr
Lynn Åkesson
Om de avtryck vi lämnar efter oss i världen.
Fil med endast ljud: MP3 15 MB

4 mars
Sven-Erik Liedman
Marxismen – död eller levande?
Fil med endast ljud: MP3 15 MB

11 mars
Karl-Olov Arnstberg
Att både vara sanningsenlig och en hygglig människa.
Fil med endast ljud: MP3 12 MB

18 mars
Sven Tägil
Var hör vi hemma? Om territorialitet och identitet i ett europeiskt perspektiv
Fil med endast ljud: MP3 12 MB

25 mars
Germund Hesslow
Hayek – död eller levande?
Fil med endast ljud: MP3 14 MB
Powerpoint-presentation.

1 april
Philip Halldén
Jihad-retorik på nätet: om modern teknologi i al-Qa´idas tjänst
Fil med endast ljud: MP3 13 MB

8 april
Per Svensson
Medias bild av världen
Fil med endast ljud: MP3 10 MB

15 april
Ulf Danielsson
Den fysiska världen: Upphov, skönhet och slump
Fil med endast ljud: MP3 13 MB

22 april
Tomas Persson
Hur förstår människoapor sin omvärld?
Fil med endast ljud: MP3 17 MB

29 april
Ingvar Johansson
Ska natur och samhälle förstås på samma sätt?
Fil med endast ljud: MP3 13 MB

6 maj
Jan Ling
Musikbegreppets förvandling – ett historiskt perspektiv
Fil med endast ljud: MP3 13 MB

13 maj
Linda Fagerström
Detta var inte vad Ellen Key tänkte sig. Om konst, kön och samhälle
Fil med endast ljud: MP3 16 MB

20 maj
Ingrid Elam
Litteraturen som en metod att försöka förstå världen
Fil med endast ljud: MP3 13 MB

27 maj
KG Hammar
Arno Werner-föreläsning: Hermeneutiken som metod att försöka förstå världen
Fil med endast ljud: MP3 14 MB

Höstterminen 2008
Sven Jönsson
Om föredragen nästa termin


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) PÅ PALAESTRA (fritt inträde, ingen föranmälan)

FÖR MER INFO: Sven Jönsson, Sven_A.Jonsson `at` med.lu.se
Solveig Mansfeld, Solveig `at` mansfeld.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kursverksamheten vid Lunds Universitetet


Till startsidan för Föredrag i Lund Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
LDC startsida   Epost: Jan.Engvald`at`ldc.lu.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo