Höstterminen 2008

VAD ÄR BILDNING OCH HAR VI NÅGON NYTTA AV DEN?


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via RealVideo!


Höstterminen 2008
Sven Jönsson
Om föredragen denna termin

2 sept
Svante Nordin
Humaniora och bildning i Sverige.
Fil med endast ljud: MP3 14 MB

9 sept
Jayne Svenungsson
Teologi som religionskritik.
Fil med endast ljud: MP3 11 MB

16 sept
Jonas Linderoth
How does it feel to be one of the beautiful people?: Datorspel, stigma och identitet.
Fil med endast ljud: MP3 11 MB

23 sept
Bernt Gustavsson
Bildning som resa och äventyr. Att möta det främmande med det bekanta.
Fil med endast ljud: MP3 12 MB

30 sept
Håkan Arvidsson
Vi som visste allt.
Fil med endast ljud: MP3 16 MB

7 okt
Anna Tunlid
Vad styr forskningen? Intressen och värderingar i vetenskapen.
Fil med endast ljud: MP3 17 MB

14 okt
Henrik Rosengren
Bildung, bildning och dragspelsmusik. Moses Pergament vs Moa Martinson.
Fil med endast ljud: MP3 16 MB

21 okt
Emma Eldelin
Från bildning till biologi – svensk debatt om ”de två kulturerna” från 1960-talet till idag.
Fil med endast ljud: MP3 12 MB

28 okt
Anders Cullhed
Nyttan och onyttan av en litterär kanon.
Fil med endast ljud: MP3 13 MB

4 nov
Dan Egonsson
Vad en bildad person inte bör veta – om bildning, politisk korrekthet och människoraser.
Fil med endast ljud: MP3 12 MB

11 nov
Inger Enkvist
Skolan som bildningens förutsättning.
Fil med endast ljud: MP3 17 MB
OBS! Lokal: Universitetsaulan

18 nov
Gunnar Broberg
Bildning på villovägar.
Fil med endast ljud: MP3 15 MB

25 nov
Christer Löfstedt
Vetenskapen som skön konst.
Fil med endast ljud: MP3 16 MB
PowerPointpresentation.

2 dec
Erik J Olsson
Hans Larsson och lundafilosofins relevans idag.
Fil med endast ljud: MP3 10 MB

9 dec
Björn Merker
När extravagans imponerar: att stöpa om estetiken i evolutionära termer.
Fil med endast ljud: MP3 10 MB

16 dec
Elisabeth Mansén
Salongslejon och skönandar i bildningens tjänst.
Fil med endast ljud: MP3 11 MB

Vårterminen 2009
Sven Jönsson
Om föredragen nästa termin


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) PÅ PALAESTRA (fritt inträde, ingen föranmälan)


FÖR MER INFO: Sven Jönsson, Sven_A.Jonsson@med.lu.se
Solveig Mansfeld, Solveig@mansfeld.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kollegiet för Filosoficirkeln och Lunds Universitetet


Till startsidan för Föredrag i Lund Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
LDC startsida   Epost: Jan.Engvald`at`ldc.lu.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo