Vårterminen 2009

VAD ÄR BILDNING OCH HAR VI NÅGON NYTTA AV DEN? (Termin II)


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via RealVideo!


Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen vårterminen 2009

27 jan
Eva-Carin Gerö
Antiken som all bildnings moder.
Fil med endast ljud: MP3 15 MB

3 febr
Antoon Geels
Om glokal spiritualitet.
Fil med endast ljud: MP3 11 MB
PowerPointpresentation.

10 febr
Lina Sturfelt
Hjältarnas tid eller barbarernas återkomst? Första världskriget i svensk veckopress 1914-1918.
Fil med endast ljud: MP3 14 MB

17 febr
Martin Kylhammar
Faktoider: Jakten på de försanthållna felaktigheterna.
Fil med endast ljud: MP3 11 MB

24 febr
Olle Häggström
Vad är vetenskap och varför behöver vi bry oss?

Fil med endast ljud: MP3 17 MB
OBS! Lokal: Edens hörsal

3 mars
Arnulf Merker
GMO (genetiskt modifierade organismer) i växtförädlingen – Ny grön revolution eller genväg till katastrof?.
Fil med endast ljud: MP3 14 MB

10 mars
Bengt EY Svensson
Den naturvetenskapliga världsbilden - hör det till bildning att förstå den?
Fil med endast ljud: MP3 12 MB
PowerPointpresentation.

17 mars
Anja Gatu
Behöver idrotten bildning? Och behöver de bildade idrotten?
Fil med endast ljud: MP3 9 MB

24 mars
Anders Sigrell
Retorik och bildning.
Fil med endast ljud: MP3 14 MB

31 mars
Roddy Nilsson
Om Foucault och bildningens villkor.
Fil med endast ljud: MP3 14 MB

7 april
Eva-Helen Ulvros
Manlig bildning, kvinnlig bildning. Ett historiskt perspektiv.
Fil med endast ljud: MP3 10 MB

14 april
Bengt Lärkner
Bild och bildning.
Fil med endast ljud: MP3 16 MB

21 april
Lennart Lundquist
Att hantera humanvetenskapens tudelning.
Fil med endast ljud: MP3 13 MB

28 april
Bengt Kristensson Uggla
Slaget om verkligheten – i kunskapssamhället.
Fil med endast ljud: MP3 18 MB

5 maj
Ingvar Johansson
Tyst kunskap i talande belysning. Michael Polanyi än en gång.
Fil med endast ljud: MP3 17 MB
PowerPointpresentation.

12 maj
Peter Luthersson
Bildningskulturens arriärstrider i offentligheten. Reflexioner kring egna erfarenheter.
Fil med endast ljud: MP3 13 MB

19 maj
Göran Bexell
Att förvalta och utveckla bildningsarvet. Reflexioner kring erfarenheter, från ett universitet.
Fil med endast ljud: MP3 11 MB
(p.g.a. tekniska problem i lokalen saknas början av föredraget)


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) PÅ PALAESTRA (fritt inträde, ingen föranmälan)


FÖR MER INFO: Sven Jönsson, Sven_A.Jonsson@med.lu.se
Solveig Mansfeld, Solveig@mansfeld.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kollegiet för Filosoficirkeln och Lunds Universitetet


Till startsidan för Föredrag i Lund Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
LDC startsida   Epost: Jan.Engvald`at`ldc.lu.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo