Vårterminen 2011

Hur ska vi leva tillsammans? Om politikens förändrade villkor.


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via YouTube!


Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen vårterminen 2011
Skadad fil. Fil med endast ljud: MP3 3 MB

25 jan  
Håkan Arvidsson         
Distinktionen mellan höger och vänster i politiken: Är den fortfarande meningsfull?
Fil med endast ljud: MP3 11 MB

1 febr   
Ingvar Carlsson i samtal med Sverker Oredsson.           
Politikens förändrade roll i en globaliserad värld.
Fil med endast ljud: MP3 16 MB

OBS! Lokal: Universitetsaulan

8 febr   
Per Bauhn        
Frihet som moraliskt och politiskt begrepp.
Fil med endast ljud: MP3 6 MB

15 febr
Johan Tralau     
Den grekiska tragedin som politiskt tänkande..
Fil med endast ljud: MP3 8 MB

22 febr
Christer Jönsson
Transnationella aktörer i internationell politik.
Fil med endast ljud: MP3 8 MB

1 mars
Magnus Wennerhag      
Sociala rörelser i en globaliserad värld.
Fil med endast ljud: MP3 8 MB

8 mars 
Ulrika Holgersson
Att tänka om klass - feministiska perspektiv på ett gammalt begrepps återkomst i politik och populärkultur.
Fil med endast ljud: MP3 9 MB

15 mars
Kaa Eneberg
När minnen inte accepteras.
Fil med endast ljud: MP3 8 MB

22 mars
Jens Bartelson  
Om legitimitet i globaliseringens tid..
Fil med endast ljud: MP3 9 MB

29 mars
Lennart Schön
Modernitetens sociala och ekonomiska konsekvenser – katastrof eller välsignelse?
Fil med endast ljud: MP3 9 MB

5 april   
Svante Nycander
Om liberalismen.
Fil med endast ljud: MP3 9 MB

12 april
Kim Salomon   
1900-talets politiska villfarelser.
Fil med endast ljud: MP3 9 MB

19 april
Kathinka Evers
Neuroetik och dess socio-politiska aspekter
Fil med endast ljud: MP3 6 MB

26 april
Karin Aggestam           
Om krig och konfliktlösning i vår tid.
Fil med endast ljud: MP3 8 MB

3 maj
Victoria Fareld
Om Hegels relevans för den politiska analysen av vår tid.
Fil med endast ljud: MP3 7 MB

10 maj 
Per Landin       
Varför den opolitiske Thomas Manns betraktelser fortfarande är relevanta.
Fil med endast ljud: MP3 9 MB

17 maj 
Alf Hornborg   
Myten om maskinen: Teknikutvecklingens globala förutsättningar.
Fil med endast ljud: MP3 10 MB
Powerpointpresentation

24 maj 
Rolf Gustavsson
Kommer den ekonomiska och politiska integrationen i Europa att ge upphov till en gemensam offentlighet?
Fil med endast ljud: MP3 9 MB


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) PÅ PALAESTRA (fritt inträde, ingen föranmälan)


FÖR MER INFO: Sven Jönsson, Sven_A.Jonsson@med.lu.se
Solveig Mansfeld, Solveig@mansfeld.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kollegiet för Filosoficirkeln och Lunds Universitetet


Till startsidan för Föredrag i Lund Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
LDC startsida   Epost: Jan.Engvald`at`ldc.lu.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo