Höstterminen 2011

Hur ska vi leva tillsammans? Politisk filosofi – tillbakablickar och framtidsperspektiv.


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via YouTube!


Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen höstterminen 2011
Fil med endast ljud: MP3 2 MB

30 augusti
Andreas Bergh
Kommer välfärdsstaten att överleva globaliseringen?
Fil med endast ljud: MP3 11 MB
Powerpointpresentation

6 september
Stefan Olsson
Modern konservatism: Vad är det?
Fil med endast ljud: MP3 9 MB

13 september
Henrik Berggren
Individen, gemenskap och oberoende

Fil med endast ljud: MP3 9 MB
OBS! Lokal: Aulan i universitetshuset.

20 september
David Brolin
Nietzsche som politisk filosof
Föreläsningen inställd p.g.a. sjukdom.

27 september 
Nils Gustafsson
Viral politik. Politisk mobilisering i sociala medier.
Fil med endast ljud: MP3 9 MB

4 oktober
Jan Hjärpe
Kan en islamolog vara profet?
Om religionsstudiers eventuella prognosvärde.

Fil med endast ljud: MP3 9 MB

11 oktober
Stina Otterberg
I skrivna och oskrivna världar. Estetik och politik i Olof Lagercrantz sextiotalskritik.
Fil med endast ljud: MP3 9 MB

18 oktober
Bengt Kristensson Uggla
Från teologi till civilisationskritik: Ett fall från Lund – Gustaf Wingren.
Fil med endast ljud: MP3 17 MB

25 oktober
Christina Carlsson Wetterberg
Frida Stéenhoff och feminismens framväxt som politisk kraft.
(ej inspelad)

1 november
Martin Wiklund
Vilka lärdomar kan vi dra av 1900-talets historia?
Fil med endast ljud: MP3 11 MB

8 november
Carl-Göran Heidegren
Carl Schmitt om politik som ett sätt att leva tillsammans.
Fil med endast ljud: MP3 13 MB

15 november
Bibi Jonsson
Om nazistiska motiv i kvinnolitteraturen
Fil med endast ljud: MP3 15 MB

22 november
Lena Halldenius
“Among unequals there can be no society.
Moral och politik i Mary Wollstonecrafts filosofi.

Fil med endast ljud: MP3 13 MB

29 november
Katrin Kielos
I samtal med Per Svensson:
Politikens förändrade roll i en globaliserad värld.
Fil med endast ljud: MP3 15 MB
OBS! Lokal: Aulan i universitetshuset.

6 december
Björn Badersten
Stadsstatens återkomst? Urban makt mellan lokalt och globalt i politiken.
Fil med endast ljud: MP3 11 MB

13 december
Mats Benner
Universiteten – autonoma eller politisk styrda?
Fil med endast ljud: MP3 13 MB

Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen vårterminen 2012
Fil med endast ljud: MP3 3 MB


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) på PALAESTRA (där ej annat angivits)
Fritt inträde, ingen föranmälan!


FÖR MER INFO: Sven Jönsson, Sven_A.Jonsson@med.lu.se
Solveig Mansfeld, Solveig@mansfeld.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kollegiet för Filosoficirkeln och Lunds Universitetet
och med stöd från Folkuniversitetsföreningen.


Till startsidan för Föredrag i Lund Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
LDC startsida   Epost: Jan.Engvald`at`ldc.lu.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo