Vårterminen 2012

Kan vi lära känna den Andre? Om biografin som ett kunskapsteoretiskt problem.


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via RealVideo!


24 januari

Germund Hesslow
Om minnet som grunden för all hågkomst. Kan vi lita på det?
Batteriet tog slut, 5 minuter på slutet saknas.
Fil med endast ljud: MP3 17 MB

31 januari

Alf W Johansson
Den svenska historievetenskapen och biografin
Tyvärr periodiska bandstörningar i början och från 53 min in.
Fil med endast ljud: MP3 14 MB

7 februari

Eva Österberg
Om de tystas biografi
Fil med endast ljud: MP3 15 MB

14 februari

Per Rydén
Varför i herrans namn en biografi om Carl David af Wirsén?
Fil med endast ljud: MP3 14 MB

21 februari

Erik Hedling
Hatade Ingmar Bergman moderniteten? Från verket till mannen
Fil med endast ljud: MP3 14 MB

28 februari

Bengt Kristensson Uggla
Människan är inte en berättelse - om biografins gränser
Fil med endast ljud: MP3 15 MB

6 mars

Lena Nylander
Om människor som har svårt att föreställa sig andra människors inre liv
Fil med endast ljud: MP3 11 MB

13 mars

Per Svensson
Malmö - en biografi
Fil med endast ljud: MP3 12 MB

Obs! Lokal Universitetsaulan. 

20 mars

Svante Nordin
Filosofi och liv - har filosofer en biografi?
Fil med endast ljud: MP3 14 MB

27 mars

Stellan Ottosson
Jesus - en biografi
Fil med endast ljud: MP3 13 MB

3 april

Ester Pollack
Politiska skandaler och mediedrevet som biograf
Fil med endast ljud: MP3 16 MB

10 april

Kristina Källén
Livsögonblicket - en kvinnohistoria, om boken och minnesfunktion
Fil med endast ljud: MP3 12 MB

17 april 

Katarina Bernhardsson 
Den sjukas egen berättelse. Om självbiografiska sjukdomsskildringar, patografier
Fil med endast ljud: MP3 10 MB
Obs! Lokal Universitetsaulan

24 april

Ulf Zander
Biografier på biografer
Fil med endast ljud: MP3 14 MB

8 maj 

Birgitta Holm
Om man är en del av det biograferade stoffet...? Min bok om Rut Hillarp
Fil med endast ljud: MP3 13 MB

15 maj

Lars M Andersson
Om rasstereotypier vid biografering: En jude är en jude är en jude...
Fil med endast ljud: MP3 12 MB

Obs! Lokal Edens hörsal

22 maj

Sigrid Combüchen
Sanning och sannhet
Fil med endast ljud: MP3 13 MB

Aptitretare

Sven Jönsson
Om föredragen höstterminen 2012
Fil med endast ljud: MP3 2 MB


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) på PALAESTRA (där ej annat angivits)
Fritt inträde, ingen föranmälan!


FÖR MER INFO: Sven Jönsson, Sven_A.Jonsson@med.lu.se
Solveig Mansfeld, Solveig@mansfeld.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kollegiet för Filosoficirkeln och Lunds Universitetet
och med stöd från Folkuniversitetsföreningen.


Till startsidan för Föredrag i Lund Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
LDC startsida   Epost: Jan.Engvald`at`ldc.lu.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo