Höstterminen 2012

Upplysningen – tycker vi om den, vill vi ha den?


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via Youtube!


4 september

Gunnar Fredriksson
Spinoza – föregångare och vägröjare för Upplysningen
Version för RealVideo   Fil med endast ljud: MP3 12 MB

11 september

Per Erik Ljung
Strindberg som upplysningsman
Version för RealVideo   Fil med endast ljud: MP3 15 MB

18 september

Elisabeth Mansén 
1700-talet – Upplysningens århundrade
Version för RealVideo   Fil med endast ljud: MP3 13 MB

25 september

Per Molander
Kasta sand i motvind – upplysningen och dess fiender
Version för RealVideo   Fil med endast ljud: MP3 15 MB
Powerpointpresentation

2 oktober

Lars-Håkan Svensson
Prometheus och Lucretius - antika upplysningsmän?
Version för RealVideo   Fil med endast ljud: MP3 16 MB

9 oktober

Helena Thorfinn
Att implementera västerländsk upplysning i tredje världen
Version för RealVideo   Fil med endast ljud: MP3 10 MB

16 oktober

Anders Ramsay
Adorno, Horkheimer och upplysningens dialektik
Version för RealVideo   Fil med endast ljud: MP3 14 MB

23 oktober

Lena Halldenius
Upplysning utan fiktioner: David Hume om rättvisan och det sociala kontraktet
Version för RealVideo   Fil med endast ljud: MP3 16 MB
Powerpointpresentation

30 oktober

Johan Östling
Humboldts idé: Bildning och universitet i det moderna Tyskland
Version för RealVideo   Fil med endast ljud: MP3 12 MB

6 november

Rebecka Lettevall
Filosofens fred: Kant och det upplysta fredsprojektet
Version för RealVideo   Fil med endast ljud: MP3 11 MB

13 november

Joakim Palme
Välfärdsstaten som ett upplysningsprojekt – och dess framtid
Version för RealVideo   Fil med endast ljud: MP3 17 MB
Powerpointpresentation

20 november

David Andersson
Idealism och realism i utrikespolitiken – fallet Henry Kissinger
Version för RealVideo   Fil med endast ljud: MP3 13 MB

27 november

Mats Lundahl
Går det att upplysa Haiti? Om förutsättningarna för utveckling av välstånd och anständiga sociala förhållanden
Version för RealVideo   Fil med endast ljud: MP3 13 MB

4 december

Anders Tingström
Ray Kurzweil och den exponentiella utvecklingen mot singulariteten
Inspelning tilläts inte.

11 december

Martin Lind
Vetenskap och religion – samtida positioneringar.
Version för RealVideo   Fil med endast ljud: MP3 15 MB


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) på PALAESTRA (där ej annat angivits)
Fritt inträde, ingen föranmälan!


FÖR MER INFO: Sven Jönsson, Sven_A.Jonsson@med.lu.se
Solveig Mansfeld, Solveig@mansfeld.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kollegiet för Filosoficirkeln och Lunds Universitetet
och med stöd från Folkuniversitetsföreningen.


Till startsidan för Föredrag i Lund Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
LDC startsida   Epost: Jan.Engvald`at`ldc.lu.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo