Vårterminen 2014

Alltings yttersta grunder. Kan vi veta någonting om dem?


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via Youtube!


Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen vårterminen 2014

28 januari
Ulf Jonsson
Gud – alltings yttersta grund?
Fil med endast ljud: MP3 8 MB

4 februari
Lars Bergström
Någonting från ingenting?
Om den moderna kosmologins världsbild.

Fil med endast ljud: MP3 10 MB

11 februari
Per Lundberg
Det fenotypiska tunnelseendet
- var börjar evolutionen?

Fil med endast ljud: MP3 7 MB

18 februari
Jonna Lappalainen
Kierkegaard om konsten att vara människa.
Fil med endast ljud: MP3 7 MB

25 februari
Peter Linde
Jakten på liv i universum.
Fil med endast ljud: MP3 7 MB

4 mars
Christian Dahlman
Har vi en juridisk skyldighet att följa grundlagen?
Och varifrån kommer, i så fall, den skyldigheten?

Fil med endast ljud: MP3 4 MB

11 mars
Claudia Lindén
”Eros har förmågan att skapa världen ny.”
Om Ellen Keys vision

Fil med endast ljud: MP3 4 MB

18 mars
Thomas Kaiserfeld
”Big science”
- ett sätt att närma sig verklighetens yttersta grunder.
Exemplet ESS.

Fil med endast ljud: MP3 8 MB

25 mars
Ulf Ellervik
Njutning - molekylär motivation
Liknande föredrag, men med bilder: Njutning - kemins ljusa sida
Fil med endast ljud: MP3 7 MB

1 april
Germund Hesslow
Kan vetenskapen svara på filosofernas frågor?
Fil med endast ljud: MP3 9 MB

8 april
Cecilia Jarlskog
Var hälsad sköna Higgspartikeln!
Föredraget fick ej spelas in.

15 april
Anders Sandberg
Hjärnemulering- för att vi äntligen ska förstå oss själva
Fil med endast ljud: MP3 6 MB

22 april
Erik J. Olsson
Meningsfulla sammanhang- finns sådana?
Fil med endast ljud: MP3 4 MB

29 april
Kristiina Savin
Slump, öde eller tur? Orsaksförklaringar i svenskt 1600-tal.
Fil med endast ljud: MP3 8 MB

Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen höstterminen 2014
Fil med endast ljud: MP3 2 MB


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) på PALAESTRA (där ej annat angivits)
Fritt inträde, ingen föranmälan!


FÖR MER INFO: Sven Jönsson, Sven_A.Jonsson@med.lu.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kollegiet för Filosoficirkeln och Lunds Universitetet
och med stöd från Folkuniversitetsföreningen.


Till startsidan för Föredrag i Lund Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
LDC startsida   Epost: Jan.Engvald`at`ldc.lu.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo