Lunds filosoficirkel vårterminen 2015

Omvärderingar - hur stort är behovet?


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via Youtube!


Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen vårterminen 2015

27 januari
Peter Luthersson
Förlorare på väg mot upprättelse?

3 februari
Lars Jonung
Med backspegeln som kompass. Hur kriser tvingar svenska politiker att omvärdera den ekonomiska politiken 1970-2025.

10 februari
Marina Svensson
Kina uppkopplad och nedkopplad: Internet och sociala medier i en auktoritär stat.

17 februari
Dick Harrisson
Från fornstora dar till mångfacetterat världskrig. Den föränderliga historien om trettioåriga kriget.

24 februari
Niklas Bernsand
Ukraina som ideologisk projektionsyta.

3 mars
Sten Stymne
Ekoodling eller GMO? Jordbrukets utveckling i Europa styrs idag av demagogi och pseudovetenskap.
Powerpointpresentation

10 mars
Håkan Håkansson
1600-talet: modernitetens gryning eller medeltidens kulmen?
OBS! Lokal: Edens hörsal!

17 mars
Ingmar Karlsson
Arvet från Bagdad – hur det grekiska vetandet bevarades och berikades.

24 mars
Christina Carlsson Wetterberg
Från kvinnohistoria till genus- historia - att komplettera eller skriva om?

31 mars
Svante Nordin
Om Sven Stolpe.

7 april
Marie Dacke
Är djuren suboptimala människor?

14 april
Victoria Höög
Att stabilisera världen eller skapa mening. Om analytisk filosofi och humaniora.

21 april
Mats Alvesson
Felfinnarsamhället : bättre att undvika fel än göra något bra.
OBS! Lokal: Edens hörsal!

28 april
Göran Therborn
”Globaliseringen”: historien, nationalstaterna och framtiden.

5 maj
Lars Trädgårdh
Står vi inför en tillitskris i Sverige?

12 maj
Kim Salomon
Väljer vi historia eller väljer historien oss.

19 maj
Sigrid Combüchen
Den förtalade människans egentliga liv.

Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen höstterminen 2015


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) på PALAESTRA (där ej annat angivits)
Fritt inträde, ingen föranmälan!

FÖRELÄSNINGAR PÅ INTERNET: http://video.ldc.lu.se/filcirk.htm


FÖR MER INFO: Sven Jönsson, Sven_A.Jonsson@med.lu.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kollegiet för Filosoficirkeln och Kursverksamheten vid Lunds Universitetet
och med stöd från Folkuniversitetsföreningen.


Till startsidan för Föredrag i Lund Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
LDC startsida   Epost: Jan.Engvald`at`xje.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo