Lunds filosoficirkel höstterminen 2016

Förr och nu. Hur formar tiden vårt sätt att tänka?


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via Youtube!


Inledning
Sven Jönsson
Om temat för höstterminen 2016

Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen höstterminen 2016

30 augusti
Erik J Olsson
New Public Management
- vartåt leder den nyliberala reformen av högskolan?
Powerpointpresentation som PDF-fil: här.

6 september
Mikael Eriksson
Om hur synkrotronljustekniken förändrar vår bild av världen.
Powerpointpresentation som PDF-fil: här.

13 september
Dick Harrison
Fördumning av samhället?
Om den eskalerande bildningskrisen i Sverige.

20 september
Samuel Rubensson
Tiden, evigheten och historien.

27 september
Anna Tunlid
Förväntningar och omprövningar i genetikens historia.

4 oktober
Maria Kihl
Livet före och efter Internet, flugan som fastnade.

11 oktober
Gerd Carling
Skriftlös kultur, klanstruktur och förskriftning.
Powerpointpresentation som PDF-fil: här.

18 oktober
Eva Helen Ulvros
Kvinnors röster under tvåhundra år.
Livsberättelser från det moderna Sveriges framväxt.

25 oktober
Jonas Frykman
Drömmen om bondesamhället.
Obs! Lokal LUX hörsal

1 november
Johan Östling
”Förr och nu” förr och nu.
Efter 52 minuter saknas tyvärr någon minut p.g.a. batterikollaps.
Obs! Lokal LUX hörsal

8 november
Anders Sannerstedt
Moderna populistiska rörelser.
Obs! Lokal LUX hörsal

15 november
Sara Håkansson
Berättarens betraktelser kring ”förr och nu” i George Eliots romaner.
Obs! Lokal LUX hörsal

22 november
Staffan Bensch
Ett fågelperspektiv på malaria
- från mikroskop till genomik.

29 november
Ulrika Andersson
Skylla sig själv? Om seglivade normer för sexualitet i våra domstolar.

6 december
Svante Nordin
Filosofi på gränsen till ett genombrott - det moderna.
Från Adam Smith till 1:a världskriget.

Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen vårterminen 2017


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) på PALAESTRA (där ej annat angivits)
Fritt inträde, ingen föranmälan!

FÖRELÄSNINGAR PÅ INTERNET: http://video.ldc.lu.se/filcirk.htm


FÖR MER INFO: Sven Jönsson, Sven_A.Jonsson@med.lu.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kollegiet för Filosoficirkeln och Kursverksamheten vid Lunds Universitetet
och med stöd från Folkuniversitetsföreningen.


Till startsidan för videoinspelningar Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
LDC startsida   Epost: Jan.Engvald`at`xje.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo