Lunds filosoficirkel höstterminen 2017

Vad har hänt i vetenskapen och vad har hänt i världen under de fyrtio år som Filosoficirkeln varit verksam?


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via Youtube!


Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen höstterminen 2017

29 augusti
Germund Hesslow
Den akademiska kulturen under mina fyrtio år på filosoficirkeln och femtio på universitetet. Några personliga reflektioner.

5 september
Anne L'Huillier
Vad har hänt inom fysiken de senaste fyrtio åren.

12 september 
K G Hammar
Svenska kyrkan – från statlig institution till fritt trossamfund.

19 september
Andreas Bergh
Varför blir samhällsdebatten sämre när samhället bli bättre?
Obs! Lokal LUX hörsal

26 september
Torbjörn Säll
Biologins utveckling under de senaste fyrtio åren. Del 1
och Del 2

3 oktober
Susanne Frennert
Relationen mellan robotar och äldre eller robotar i vardagen. Del 1
och Del 2

10 oktober
  Viktor Öwall
Om hur tekniken förändrat vår tillvaro. Del 1
och Del 2

17 oktober
Per T Ohlsson
Problemformuleringsprivilegiet under fyrtio år. Del 1
och Del 2
Obs! Lokal LUX hörsal

24 oktober
Carl-Göran Heidegren
Positivismstrider: förr – och nu. Del 1
och Del 2

31 oktober
Max Liljefors
Modernismens falnande glans som estetiskt ideal. Del 1
och Del 2
Obs! Lokal LUX hörsal

7 november
Kristian Gerner
Att avveckla den ryska revolutionen… Del 1
och Del 2

14 november
Jessica Abbott
På väg in i biologins storhetstid? Del 1
och Del 2

21 november 
Eva Haettner Aurelius
Litteratur och litteraturteori i förvandling. Del 1
och Del 2

28 november
Emma Leinse
Vad har hänt under våra fyrtio år? Kvinnornas definitiva genombrott! Del 1
och Del 2

5 december 
Therese Nilsson
Den obevekligt framskridande globaliseringen… Del 1
och Del 2

12 december 
Mats Lindroos
Fysiken i framtiden - med ESS och MAX4. Del 1
och Del 2
Powerpointpresentation som PDF-fil: här.

Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen vårterminen 2018


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) på PALAESTRA (där ej annat angivits)
Fritt inträde, ingen föranmälan!

FÖRELÄSNINGAR PÅ INTERNET: http://video.ldc.lu.se/filcirk.htm


FÖR MER INFO: Sven Jönsson, Sven_A.Jonsson@med.lu.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kollegiet för Filosoficirkeln och Kursverksamheten vid Lunds Universitetet
och med stöd från Folkuniversitetsföreningen.


Till startsidan för videoinspelningar Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
LDC startsida   Epost: Jan.Engvald`at`xje.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo