Lunds filosoficirkel vårterminen 2018

Varför är det som det är?


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via Youtube!


Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen vårterminen 2018

23 januari
Torbjörn Tännsjö och Svante Nordin
Samtal om: Vad hände år 1968 och vad betyder det idag? Del 1
och Del 2
Obs! Lokal: aulan i Universitetshuset.

30 januari
Erik J Olsson
Hur är det då? ”Fakta” i sökalgoritmernas - i Googles - tidevarv. Del 1
och Del 2

6 februari
Dick Harrison
Samtiden - en förverkligad erlandersk vision? Del 1
och Del 2

13 februari
Erik Svensson
Om Jantelagens biologiska rötter, demokrati och jämlikhet. Del 1
och Del 2

20 februari
Ingrid Wållgren
Om maoismen i Sverige och de eventuella avtryck den gjorde. Del 1
och Del 2

27 februari
Katarina Bernhardsson
Den akademiska miljön och författaren - förlösande eller förstelnande? Del 1
och Del 2

6 mars
Johannes Lindvall
Demokratin - en trött eller vital hundraåring? Del 1
och Del 2

13 mars
Torsten Holmdahl
Sjukhusdesign inför den postantibiotiska eran.

20 mars
Ulrica Fritzon
När det nu är som det är: Om försoningsprocesser. Del 1
och Del 2
Obs! Lokal: LUX aula

27 mars
Susanne Åkesson
Något om gåtfullheter i naturen.

3 april
Germund Hesslow
Den mänskliga naturen - finns den? Del 1
och Del 2

10 april
Anders Tingström
Artificiell intelligens - när den vanliga inte räcker till. Del 1
och Del 2

17 april
Per Molander
Lagbundenhet och handlingsfrihet i historiens utveckling Del 1
och Del 2

24 april
Börje Ljunggren
Den ”kinesiska drömmen” i en tid av global demokratisk tillbakagång. Del 1
och Del 2

8 maj
Mef Nilbert
Hur långt kan man kräva av folk att de tar ansvar för sin hälsa? Del 1
och Del 2
Obs! Lokal: LUX aula

15 maj
Christina Isaxson
Varför är vi inte alla döda sedan länge? Om luftföroreningar - farliga och mindre farliga Del 1
och Del 2
Obs! Lokal: LUX aula

22 maj
Solfrid Söderlind
Hur kommer stora konstutställningar till? Del 1
och Del 2
Obs! Lokal: LUX aula

29 maj
Lennart Lindegren
Hur ser det egentligen ut i vår omedelbara stellära omgivning? Del 1
och Del 2

Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen höstterminen 2018 (tema: Skillnader - vad är det som gör skillnad?)
Början saknas tyvärr.


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) på PALAESTRA (där ej annat angivits)
Fritt inträde, ingen föranmälan!

FÖRELÄSNINGAR PÅ INTERNET: http://video.ldc.lu.se/filcirk.htm


FÖR MER INFO: Sven Jönsson, Sven_A.Jonsson@med.lu.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kollegiet för Filosoficirkeln och Kursverksamheten vid Lunds Universitetet
och med stöd från Folkuniversitetsföreningen.


Till startsidan för videoinspelningar Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
LDC startsida   Epost: Jan.Engvald`at`xje.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo