Lunds filosoficirkel vårterminen 2020

Hur kan vi veta vad vi tror oss veta?


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via Youtube!


vt 2020
Om föredragen vårterminen 2020

14 januari
Jan Torsten Ahlstrand
Modernitet och modernism – exemplet Gösta Adrian-Nilsson (GAN).
Föredragshållaren accepterar ej publicering av inspelningen.

21 januari
Johan Lindgren
Nya metoder avslöjar urtidsdjurens hemligheter. Del 1
och Del 2

28 januari
Svante Nordin
Om Sveriges moderna historia. Del 1
och Del 2

4 februari
Svante Lundgren
Om förnekelsekulturer – om folkmordet på armenier. Del 1
och Del 2

11 februari
Bengt Kristensson Uggla
Konsten att upptäcka/uppfinna världen: vetenskapens strävan efter sanning. Del 1
och Del 2

18 februari
Carl-Göran Heidegren
Hur kan vi veta vem vi själva – och andra – är? Ett sociologiskt perspektiv. Del 1
och Del 2

25 februari
Per Lundberg
Ett skepp kommer lastat: hur vi överraskades av den Nya världen. Del 1
och Del 2

3 mars
Anders Tingström
Om vad vid tror oss veta om hur det förhåller sig i världen - och psykotrofa droger. Del 1
och Del 2

10 mars
Erik Svensson
Pleiotropi och epistasis - arv och miljö utifrån ett flicksländeperspektiv.
Obs! Inställdes p.g.a. risk för spridning av Corona-virus!

17 mars
Fredrik NG Andersson
Ekonomernas roll och inflytande - på gott och ont.
Obs! Inställd p.g.a. risk för spridning av Corona-virus!

24 mars
Henrik Jörntell
Hur hjärnan fungerar. Från nervceller till en rik förståelse av en komplex omvärld.
Obs! Inställd p.g.a. risk för spridning av Corona-virus!

31 mars
Andreas Håkansson
Margarinmankemanget och varför vi aldrig kan veta vad vi bör äta.
Obs! Inställd p.g.a. risk för spridning av Corona-virus!

7 april
Louise Bringselius
Imitation och kunskapsnonchalans? Strategiskt beslutsfattande i organisationer.
Obs! Inställd p.g.a. risk för spridning av Corona-virus!

14 april
Eva Queckfeldt
Arvet från Rom. Hur har vi använt det vi tror oss veta?
Obs! Inställd p.g.a. risk för spridning av Corona-virus!

21 april
Stacey Sörensen
Hur mycket om världen kan vi lära oss veta genom att använda koncentrerat ljus?
Obs! Inställd p.g.a. risk för spridning av Corona-virus!

28 april
Emma Sparr
Varför dunstar vi inte bort? - Om hudens fysikaliska kemi.
Obs! Inställd p.g.a. risk för spridning av Corona-virus!

5 maj
Karin Aronsson
Samtal som en väg till kunskap.
Obs! Inställd p.g.a. risk för spridning av Corona-virus!

12 maj
Johan Östling
Hur kan vi veta det vi tror oss veta? Ett kunskapshistoriskt perspektiv
Obs! Lokal Edens hörsal!
Obs! Inställd p.g.a. risk för spridning av Corona-virus!

19 maj
Marianne Gullberg
Hur kan vi veta vad vi skall säga? Ett psykolingvistiskt perspektiv.
Obs! Inställd p.g.a. risk för spridning av Corona-virus!

26 maj
Gunnar Broberg
Linné – mannen som visade oss hur det förhåller sig i naturen. Eller...
Obs! Lokal LUX aula!
Obs! Inställd p.g.a. risk för spridning av Corona-virus!


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) på PALAESTRA (där ej annat angivits)
Fritt inträde, ingen föranmälan!

FÖRELÄSNINGAR PÅ INTERNET: http://xje.se/video


FÖR MER INFO: Sven Jönsson, Sven_A.Jonsson@med.lu.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kollegiet för Filosoficirkeln och Kursverksamheten vid Lunds Universitetet
och med stöd från Folkuniversitetsföreningen.


Till startsidan för videoinspelningar Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
  Epost: Jan.Engvald`at`xje.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo