FILOSOFICIRKELN
vårterminen 96

TEMA:
KOSMOS, HJÄRNAN OCH MEDVETANDET

Datum

Titel på föredraget

Föredragshållare

RealVideo-filer för olika anslutningshastigheter

Ti 30 jan

När naturen blir medveten om sig själv genom människan - om kosmos och medvetandets utveckling

Arno Werner

modem resp ISDN och LAN

Ti 06 feb

Medvetandets fysiologi och hjärnans inre kosmologi

Martin Ingvar

modem resp ISDN och LAN (bilder saknas).

Ti 13 feb

Språk, teknik och logik - ett evolutionsbiologiskt perspektiv på medvetandet

Olle Holmqvist

modem resp ISDN och LAN

Ti 20 feb

Tekniken och människan - om människans sätt att klara sig under drastiska teknikförändringar

Bodil Jönsson

separata bilder med video för alla hastigheter (med inbakade bilder för modem resp ISDN och LAN)

Ti 27 feb

Medvetandet och omvärlden - när medvetenheten sviktar

Jarl Risberg

video kommer

Ti 05 mar

Från virveln till människan - om medvetandets utveckling som självorganiserande system

Erland Lagerroth

video kommer

Ti 12 mar

Kosmologins standardmodell och lagen om själslivet i den oorganiska världen

Peder Voetmann

video kommer

Ti 19 mar

Evolution och den inre världen - varför har vi ett medvetande?

Germund Hesslov

video kommer

Ti 26 mar

Tanken, medvetandet och språkets räckvidd

Alvar Ellegård

video kommer

Ti 02 apr

Tankeflödet och bildseendet - om verkligheten och fiktionernas system

Teddy Brunius

video kommer

Ti 09 apr

Hjärnan, medvetandet och Poppers tre världar

Peter Århem

video kommer

Ti 16 apr

Materien, medvetandet och livets kosmiska struktur

Gunnar Carlsson

video kommer

Ti 23 apr

Kropp och själ i ett kosmologiskt perspektiv

Lars Haikola

video kommer

Ti 07 maj

"Där detet är skall jaget vara." Freuds teori om själslivets omedvetna och medvetna sidor

Eva Basch-Kåhre

Ej videoinspelad

Ti 14 maj

Vem är jag i kosmos? - Om relationen mellan jaget

Ingela Romare

Ej videoinspelad

Ti 21 maj

Medvetna och omedvetna processer: från cartesiansk dualism till en psykobiologisk holism

Leif Havnesköld

modem resp ISDN och LAN

Ti 28 maj

Medvetandets gränser - en dialog om människan i det framtida kunskapssamhället

Georg Klein och Erland Lagerroth

modem resp ISDN och LAN

Filosoficirkeln i samarbete med Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Lunds universitet.
Arno Werner, ansvarig för filosoficirkeln

E-mail: Arno.Werner@fil.lu.se
Internet: http://www.lu.se/info/filosoficirkeln


LDC startsida Epost: Jan.Engvald `at` ldc.lu.se
(byt `at` mot @)
Installation av RealVideo G2