FILOSOFICIRKELN
höstterminen 96

TEMA:
Fiktion och verklighet

Datum

Titel på föredraget

Föredragshållare

RealVideo-filer för olika anslutningshastigheter

Ti 27 aug

Människans inre och yttre värld - tanke, fiktion och verklighet

Arno Werner

Ej videoinspelad

Ti 03 sep

Naturens verklighet och fantasins fiktion - ett evolutionsbiologiskt perspektiv

Sverre Sjölander

Ej videoinspelad

Ti 10 sep

Att göra verklighe av fiktion - människans utveckling mot en alltmer artificiell varelse

Tommy Carlstein

Ej videoinspelad

Ti 17 sep

Hjärnans funktion, kommunikation och styrmekanismer för verklighetsuppfattningen

Christer Alling

Ej videoinspelad

Ti 24 sep

Hjärnans belöningssystem - om motivationens biologiska grundvalar

Torgny Svensson

separata bilder med video för alla hastigheter (utan bilder för modem resp ISDN och LAN)

Ti 01 okt

Tankens värld och den yttre verkligheten - en förening av tillsynes oförenliga storheter i det forntida Egypten

Gertie Englund

separata bilder med video för alla hastigheter (utan bilder för modem resp ISDN och LAN)

Ti 08 okt

Det grekiska undret? Skrift, konst och litteratur som uttryck för fiktion och verklighet

Jerker Blomqvist

Ej videoinspelad

Ti 15 okt

Verklighet, tanke och text -jakten på den stora koden under 3000 år

Anders Piltz

modem resp ISDN och LAN

Ti 22 okt

Det synliga och det osynliga: verklighetens nivåer i islamiskt tänkande

Jan Hjärpe

Ej videoinspelad

Ti 29 okt

Människan i cyberspace

Werner Schneider

video kommer

Ti 05 nov

Konst och verklighet - från avbildning till det som icke föreställer något

Teddy Brunius

Ej videoinspelad

Ti 12 nov

Figurligt och bokstavligt i den moderna rörelsekonsten

Jan-Gunnar Sjölin

Ej videoinspelad

Ti 19 nov

Det konstgjorda - om estetik och teknologi

Sven-Eric Liedman

Ej videoinspelad

Ti 26 nov

Fiktion och verklighetsgestaltning inom film och teater

Margareta Wirmark

Ej videoinspelad

Ti 03 dec

Fiktion och verklighet i de humanistiska vetenskaperna

Svante Nordin

Ej videoinspelad

On 11 dec

Hoppets grund - fiktion, framtidstro och den kollektiva läroprocessen

Karl-Erik Edris

modem resp ISDN och LAN

Ti 17 dec

Dikt, dröm och verklighet

Clarence Crafoord

video kommer

Filosoficirkeln i samarbete med Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Lunds universitet.
Arno Werner, ansvarig för filosoficirkeln

E-mail: Arno.Werner@fil.lu.se
Internet: http://www.lu.se/info/filosoficirkeln


LDC startsida Epost: Jan.Engvald `at` ldc.lu.se
(byt `at` mot @)
Installation av RealVideo G2