FILOSOFICIRKELN
vårterminen 98

TEMA:
Människan, naturen och tekniken

Datum

Titel på föredraget

Föredragshållare

RealVideo-filer för olika anslutningshastigheter

Ti 27 jan

Människan, naturen och tekniken - från homo habilis till homo teknologicus

Arno Werner

Ej videoinspelad

Ti 03 feb

Naturens förvandlingsnummer. Från gudagåva till exploaterbar resurs

Anders Piltz

RealAudio ljud

Ti 10 feb

Människosläktets uppkomst, spridning och äldsta kulturella utveckling

Bo Gräslund

RealAudio ljud

Ti 17 feb

Från homo habilis till språket - om handens verktyg och tankens makt

Olle Holmqvist

RealAudio ljud

Ti 24 feb

Inre och yttre värld - om hjärnans utveckling och jagets skapande

Jarl Risberg

Ej videoinspelad

Ti 03 mar

Högkulturernas framväxt i främre orienten och Mesopotamien: effekterna av den materiella och kulturella utvecklingen

Olof Pedersén

RealAudio ljud

Ti 10 mar

Den kinesiska världsbilden: samhällsstrukturen, människosynen och den tidiga tekniska utvecklingen

Cecilia Lindqvist

RealAudio ljud

Ti 17 mar

"Han gjorde land till vatten och vatten till land". Tekniken som förhävelse mot gudarna i antikt grekiskt tänkande

Karin Blomqvist

Ti 24 mar

Gudarnas föda och svart guld: teknik, fetischism och exploadering i andinsk och europeisk civilisation

Alf Hornborg

RealAudio ljud

Ti 31 mar

Från skog till kulturstäpp - människans omvandling av landskapet under 10 000 år?

Björn Berglund

RealAudio ljud

Ti 07 apr

Människo- och natursyn i brytningstid:1600-1700-talet

Eva Österberg

RealAudio ljud

Ti 14 apr

Människans påverkan på klimatet: är det klimatet eller vår syn på klimatet som förändras?

Lars Berring

RealAudio ljud

Ti 21 apr

Naturen, moderniteten och de intellektuella: civilisationskritikern, praktikern och optimisten

Martin Kylhammare

RealAudio ljud

Ti 28 apr

Driver vi med evolutionen eller den med oss? Om teknikens skenbara rationalitet och ändamålsenlighet

Tommy Carlstein

RealAudio ljud

Ti 05 maj

Artefakternas herravälde - om världshistorien som förkonstlings- och denatureringsprocess

Svante Beckman

RealAudio ljud

Ti 12 maj

Naturvetenskap och teknik: ett hot mot mänskligheten och naturen eller en räddning?

Lars Olof Björn

RealAudio ljud

Ti 19 maj

Kan vi lita på tekniken? Om tillitens villkor och människans ingripande

Boel Berner

RealAudio ljud

Ti 26 maj

Kan tekniken besegra döden? Om Gud, den omnipotenta människan och teknologins etik

Gunnar Adler-Karlsson

RealAudio ljud

Filosoficirkeln i samarbete med Folkuniversitetet, Kursverksamheten vid Lunds universitet.
Arno Werner, ansvarig för filosoficirkeln

E-mail: Arno.Werner@fil.lu.se
Internet: http://www.lu.se/info/filosoficirkeln


LDC startsida Epost: Jan.Engvald `at` ldc.lu.se
(byt `at` mot @)
Installation av RealVideo G2