Lunds filosoficirkel vårterminen 2019

Ser vi mönster där de inte finns?


Klicka på en föredragsrubrik nedan för att se och höra föredraget via Youtube!


Aptitretare
Sven Jönsson
Om föredragen vårterminen 2019 (tema: Ser vi mönster där de inte finns?)

22 januari
Dick Harrison
Weg und Sonderweg - Englands historia som mönster för historisk utveckling. Del 1
och Del 2

29 januari
Jens Stilhoff Sörensen
Stat, klan och sedvanerätt. Del 1
och Del 2

5 februari
Gerd Carling
Att identifiera mönster i skrift, grammatik och litteratur: konsten att dechiffrera döda språk. Del 1
och Del 2
Powerpointpresentation som PDF: här.

12 februari
Peter K Andersson
Att pussla ihop en världsbild: Cilla Banck i Arildsläge och landsbygdens omvärldskunskaper på 1800-talet.

19 februari
Jan Hjärpe
Vad händer när religion byter miljö?  Del 1
och Del 2

26 februari
Tobias Uller
Varför blev det så här? Att förklara naturens mönster. Del 1
och Del 2

5 mars
Kristina Hallind
Elsa Grave och lundensiskt 40- och 50-tal.  Del 1
och Del 2

12 mars
Anna Nilsson Hammar
Nya mönster? Historia i digitaliseringens tidevarv. Del 1
och Del 2

19 mars
Mikael Klintman
Urgamla mönster går igen i vårt sätt att fungera i samhället. Del 1
och Del 2

26 mars
Hanna Sahlin Lilja
Rädslans paradox – om brottsutveckling och otrygghet i senmodern tid.  Del 1
och Del 2

2 april
Sanimir Resic
Från mönsterstat till monsterstat: Fallet Jugoslavien.  Del 1
och Del 2

9 april
Göran Dahl
Nygamla mönster går igen när identitärer och högerradikaler återigen intar den politiska scenen.  Del 1
och Del 2

16 april
Lars M Andersson
Vår tids antisemitism - gamla mönster som går igen eller nya som kommit till?.  Del 1
och Del 2

23 april
Håkan Wennerström
Molekylära mönster och hur vi kan tolka dem.

7 maj
Markus Heilig
Har manliga och kvinnliga beteendemönster en biologisk grund?  Del 1
och Del 2

14 maj
Ingrid Dunér
Julian Huxley, transhumanismen och förhoppningen om ett nytt mönster för mänsklig tillvaro.

21 maj
Kalle Åström
Hur får vi maskiner att se mönster - kan de också se mönster som inte finns?

28 maj
Marie Cronqvist & Lina Sturfelt
Medier, krigsminnen och meningsskapande mönster. Del 1
och Del 2


TID & PLATS: KL 19.30 (med akad. kvart) på PALAESTRA (där ej annat angivits)
Fritt inträde, ingen föranmälan!

FÖRELÄSNINGAR PÅ INTERNET: http://video.ldc.lu.se/filcirk.htm


FÖR MER INFO: Sven Jönsson, Sven_A.Jonsson@med.lu.se

ARRANGERAS AV:


i samverkan med

Kollegiet för Filosoficirkeln och Kursverksamheten vid Lunds Universitetet
och med stöd från Folkuniversitetsföreningen.


Till startsidan för videoinspelningar Till Filosoficirkelns tidigare föredrag
LDC startsida   Epost: Jan.Engvald`at`xje.se
 (byt `at` mot @).
Installation av RealVideo